TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM:


Lingo.vn trân trọng gửi quý khách bản tổng hợp danh sách phần mềm xem camera sử dụng trên máy tính, điện thoại của các hãng. Trong bản tổng hợp này các phần mềm được bộ phận hỗ trợ của chúng tôi cập nhật liên tục các bản mới nhất từ website của hãng.

iPOLiS-logo camera samsung

1. CAMERA SAMSUNG

Wisenet mobile: Iphone (iOS) | Android |

HD E-Viewer: iPhone (iOS) | Android | Hỗ trợ HRD-E1630L | HRD-E830L | HRD-E430L

Máy tính: SmartViewer | Hướng dẫn cài đặt


Camera hikvision iVMS-4500-logo

2. CAMERA HIKVISION

Điện thoại iVMS-4500: Apple(iOS) | Android | Hướng dẫn cài đặt

Máy tính: iVMS-4200 (WINDOWS) | MAC (apple) | Hướng dẫn cài đặt & sử dụng iVMS-4200 + Hik-Connect


gDMSS-HD-Lite dahua

3. CAMERA DAHUA

Điện thoại: iDMSS Lite (iOS) | gDMSS Lite Android | Hướng dẫn cài đặt & sử dụng 

iPad: iDMSS HD Lite | Android tivi Box: gDMSS HD Lite

Máy tính: Smart PSS Dahua | Hướng dẫn cài đặt & sử dụng Smart PSS


Yoo see logo 4. CAMERA YOOSEE

Điện thoại: Apple(iOS) | Android

Máy tính: camera yoosee Tổng hợp nhiều phần mềm  (CMS Windows 7/8/10, Xem video trên thẻ nhớ, xem Camera bằng chuẩn onvif, IP Xmeye)


EagleEyes(Lite) cms camera avtech

5. CAMERA AVTECH

Điện thoại EagleEyes-lite:  Apple(iOS) |  Android

Máy tính: CMS Lite 32ch

 


Vantech_V1 UNG DUNG CAMERA

6. CAMERA VANTECH

Điện thoại Vantech_V1: itunes(iOS) | Android

Máy tính: nhiều phần mềm download tại đây

Model iDMSS & gDMSS: 4900H-X200-X500D1-X700 NVR(HVR)–X700 | itunes(iOS) |  (Android)

Model: X800–4800s–8800H | EZeye (iPhone (IOS)) | ASee++ (Android) hoặc vMEyeProHD (Android)

Model SoCatch: X100 | Iphone (IOS) | Android


iCamViewer IP Camera Viewer cms camera sony

7. CAMERA SONY CCTV

Điện thoại iCamViewer:  itunes(iOS) | Android

Máy tính: RSM-Lite | SOW-S Series


VIVOTEK iViewer ung dung xem camera

8. CAMERA VITOTEK

Điện thoại: Apple(iOS) | Android |

Máy tính: VAST  (Lưu ý ST5710 đã ngừng hỗ trợ và thay bằng VAST)


Abell 9. ABELL

Điện thoại vMEyeSuper: Apple (iOS) | Android

Máy tính: CMS Abell


xem camera panasonic

 10. PANASONIC

Điện thoại IP Cam Viewer Pro: iTunes(iOS) | Android

Máy tính: Nhiều phần mềm


KBvision11. KBVISION

Điện thoại KBVIEW Lite: Apple (iOS) | Android

Máy tính: KBiVMS 12


Danh sách Port liệt kê theo từng phần mềm.

Note: Còn một số hãng camera khác nữa chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị sau hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí chọn ứng dụng xem camera phù hợp.

15966 HBPlayer, DVRPlayer, DVRPlayer+, Viscoo
TCP Port:8101 Viscoo Remote Pro, DVRseesee, HBDVRClient Pro, HBDVRClient
15961 kMeye, Kmeye4
18004 Asee, Asee+, Aseepro+, SwannView, NightOwl Lite, Lorex mobile ECO
7050 Kweye, Kweye+, iseeder
34599 vMeye, vMeyeV2, vMeyePlus, HiViewer, AlmondHOME, iAlive
TCP Port:34567 Vmeyesuper
100 Meye, MeyePlus, Meye4PB, TEC_BE VIEWER, Streaming
101 or 111 Tmeye, Tmeye+
3357 zMeye, zMeyePlus
TCP port:8000 IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro
6802 DVRMobile
7777,8888 ASEE+, Naway+
37777, 37778 iDMSS, iDMSS HD
TCP port:1000 Guarding Express
34567, 34599 Vmeyesuper
5800 QMeye
34599 vMeye, vMeyeV2, vMeyePlus, HiViewer, AlmondHOME, iAlive
12345 IMSeye