Phần mềm Camera Yoosee, Camera Yi

Download phần mềm và xem hướng dẫn cài đặt, sử dụng

yoosee logo

1.  CAMERA YOOSEE

Điện thoại hệ điều hành Android: Yoosee Android App  | Hướng dẫn cài đặt

Điện thoại iPhone, iPad (iOS): Yoosee App Store | Hướng dẫn cài đặt

Máy tính chạy Window 7, 8, 10: CMS Client   | Cài đặt trên máy tính

camera yi logo

1.  CAMERA XIAOYI YI

Điện thoại hệ điều hành Android: Yi Home Android App  | Hướng dẫn cài đặt trên điện thoại Android

Điện thoại iPhone, iPad (iOS): Yi Home App Store | Hướng dẫn cài đặt trên điện thoại iPhone

Máy tính chạy Window 7, 8, 10: Yi Home PC Client | Hướng dẫn cài đặt trên máy tính Windows

Máy tính Apple (MacOS): Yi Home MacOS | Hướng dẫn cài đặt trên máy tính Macbook

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng