Tỷ giá ngoại tệ RUB tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 05-12-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rúp Nga (RUB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá RUB tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
BIDV 242,00 311,00
TPB 307,00
Vietcombank 254,45 281,70
VRB 220,43 257,81 279,41