Tỷ giá ngoại tệ HUF tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 14-09-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Forint Hungary (HUF) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá HUF tại các ngân hàng