Tỷ giá ngoại tệ SAR tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 02-10-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rian Ả-Rập-Xê-Út - Tiền Ả Rập Saudi (SAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá SAR tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
TPB 6.692,00
Vietcombank 6.458,57 6.717,25