Tỷ giá ngoại tệ KWD tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 23-03-2024

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Đồng Dinar (KWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá KWD tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
TPB 83.977,00
Vietcombank 80.307,37 83.521,23