Tỷ giá ngoại tệ ZAR tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 23-03-2024

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rand Nam Phi (ZAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá ZAR tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ACB 1.344,00
TPB 1.358,00
VIB 1.290,00 1.428,00