Tỷ giá ngoại tệ INR tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 23-03-2024

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ (INR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá INR tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ACB 303,87
TPB 307,00
VIB 291,68 322,76
Vietcombank 296,59 308,45