Tỷ giá ngoại tệ INR tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 02-10-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rupee Ấn Độ - Rupi Ấn Độ (INR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá INR tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ACB 299,53
TPB 302,00
Vietcombank 291,57 303,24