Tỷ giá ngoại tệ PHP tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 23-03-2024

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Peso Philippine (PHP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá PHP tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ACB 452,86
Sacombank 385,00 570,00
VIB 434,68 481,01