Tỷ giá ngoại tệ PHP tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 02-10-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Peso Philippine (PHP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá PHP tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ACB 439,33
Sacombank 324,00 554,00